Andelar i andra onoterde företag

Hej

Ett fåmansföretag äger 25% av ett annat fåmansföretag.
De har inget inflyttande eller bestämmande över företaget.
Det är en långsiktig investering
Vilket konto skall jag bokföra andelarna på?

Eva

Kommentarer

  • Hej!

    Om andelarna ska redovisas som ägarintresse eller intresseföretag beror på graden av inflytande. Äger företaget minst 20% av kapitalet i ett annat företag med avsikt att främja verksamhet men har även ett betydande inflytande över företaget ska andelarna redovisas som ett intresseföretag. Har företaget inte betydande inflytande över företaget ska andelarna redovisas som ett ägarintresse. I detta fall så tolkar jag det som att andelarna ska redovisas som "Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i" på konto 1336 alternativt "Andelar i intresseföretag" på konto 1331.
    Niklas Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter