Ändra sidfot i samlingsbilagorna

Hej!
Jag undrar om det är möjligt att ändra sidfoten på samlingsbilagan så att det istället för "BL Bokslut 2019.1.104" står vår byrås namn? Samtidigt skulle jag också vilja ta bort datumet som även det står där.
Är det också möjligt att ta bort den ruta som blir kring rubrikerna?

Kommentarer

  • Hej Lena!

    Det är tyvärr inte möjligt att göra någon av de layoutjusteringar du önskar som en inställning i programmet. Det du skulle kunna göra är att exportera ut samlingsbilagan i Wordformat, under utskriftshanteraren som ligger längst uppe till vänster i programmet finns det alternativet. Där kan du sedan fritt göra de redigeringar du önskar.
    Clara Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter