Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Nybildat aktiebolag, upplysningen Förändringar i eget kapital

Jag gör bokslut i BL Bokslut för första gången för mitt nystartade aktiebolag (förlängt räkenskapsår, startade hösten 2014 med avslut 2015-12-31). Jag följer K2-regelverket och har bara en stötesten kvar innan jag känner mig klar och det är noten "Förändringar i eget kapital". Hur specificerar man vad aktiekapitalet är för företaget i formuläret för denna not i BL Bokslut? Om jag lägger in det under "Belopp vid årets ingång" för "Aktiekapital", dvs ingående balans bokföringsmässigt, så är ju det fel eftersom jag inte har några ingående balanser till ett nystartat företag. Programmet ger också en varning om att ingående balanser och mina uppgifter inte stämmer överens. Om jag i formuläret för "Förändringar i eget kapital" väljer fliken "Utökad" så presenteras fler möjligheter såsom olika typer av emissioner för aktiekapitalet men såvitt jag kan förstå räknas inte bildandet av företaget som en nyemission.

Hur ska jag göra i BL Bokslut för att noten "Förändringar i eget kapital" ska bli korrekt upplagd och redovisad för ett nystartat aktiebolags första räkenskapsår vad avser aktiekapitalet?

Jonas Olsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Fyll i aktiekapitalet (50- eller 100000 eller vad det kan vara) i rutan för Belopp vid årets ingång. Ändra sedan texten från "Belopp vid årets ingång" till "Insatt kapital".

    Tomas Support
  • Tackar för detta. Då känns benämningarna mer relevanta och uppställningen blir korrekta.

    Jonas Olsson
  • Observera att upplysningen om förändring av eget kapital är flyttad, för alla räkenskapsår som börjar efter 20151231, dvs som startar 20160101 eller senare. Numera finns den med i årsredovisningens förvaltningsberättelse istället för som not. I den sjätte upplagan av Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag - K2 kan du läsa mer om Förvaltningsberättelsens utformning på sidan 321. Boken hittar du i den vänstra delen av programmet.

    Linda Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter